Jana Bětík Wills

zástupkyně ředitele

Kdybychom byli na vysokohorské expedici, tak já mám na starosti to, že všichni vědí, kam jdeme, máme všechno vybavení, aby se nám dobře šlo. Hledám cesty kudy jít dál a podporuji ty, kteří jsou již výpravou znavení. A až se nás zeptáte, jak jsme se na tu horu dostali, tak deníky budou u mě.

Na mých školeních o kreativním myšlení se dospělých lidí ptám, kdo byl v jejich životě největším „cenzorem“ kreativity – rozuměj někým, kdo nás demotivoval přemýšlet, hledat vlastní cesty, věřit sám sobě. Velmi častou odpovědí je: škola, učitelé, spolužáci. A tak jsem se rozhodla, že ty dospělé už nechám jejich osudu a půjdu na to z gruntu, předejdu tomu u zdroje. Vracím se zpět do školství, a když už zpět do školství, tak do školy, kterou budeme dělat tak, aby naši absolventi ve svých pamětech měli větu typu: „… a všechno to začalo ve ScioŠkole…“

Na kafe se ScioŠkolou

Nestihli jste den otevřených dveří, rádi odpovíme na vaše dotazy u kávy 25. 2. od 15:00 do 16:30. Více informací v sekci “Pro rodiče-> Den otevřených dveří”.

Kontakt

Pošepného náměstí 2022/3
149 00, Praha 11 – Chodov

praha11@scioskola.cz www.scioskola.cz

Pevná linka: 22 22 00 000
Informace o ochraně osobních údajů