Radka Kyselová

Speciální pedagog.
Vystudovala jsem magisterské obory učitelství pro 1. stupeň a speciální pedagogiku.  Během své praxe jsem působila jako speciální pedagog v dětském domově, kde mou úlohou bylo formou individuální péče zajistit a zvýšit školní úspěšnost dětí ze znevýhodněného prostředí.
V rámci tohoto projektu jsem  spolupracovala s Mgr. Stanislavou Emmerlingovou, soukromou speciální pedagožkou, která jako jedna z prvních používá k řešení vývojových poruch učení a pozornosti neurovývojové a percepčně motorické terapie. Po ukončení projektu jsem pracovala několik let jako speciální pedagog v PPP a soukromé praxi.
Zde ve škole zajišťuji péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami formou individuální péče, ale i formou různých speciálně-pedogagogických terapií.

Na kafe se ScioŠkolou

Nestihli jste den otevřených dveří, rádi odpovíme na vaše dotazy u kávy 25. 2. od 15:00 do 16:30. Více informací v sekci “Pro rodiče-> Den otevřených dveří”.

Kontakt

Pošepného náměstí 2022/3
149 00, Praha 11 – Chodov

praha11@scioskola.cz www.scioskola.cz

Pevná linka: 22 22 00 000
Informace o ochraně osobních údajů