zápis

Přihláška do ScioŠkoly

Pro školní rok 2017/2018 máme ve ScioŠkole na Chodově volná místa pro děti, které nastoupí v září do 2., 5., a 8. ročníku. Pokud máte zájem o přestup vašeho dítěte, do ScioŠkoly na Chodově, vyplňte prosím tuto přihlášku a my se vám ozveme.

Zápisy do 1. třídy na rok 2017/2018

Zápisy do prvních tříd pro školní rok jsou uzavřeny, veškeré informace o nich naleznete níže.

Rozhodnutí o přijetí

V tomto dokumentu jsou uvedena registrační čísla přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018. Rodiče přijatých dětí budou vyzvání k uzavření smlouvy o vzdělávání.

Výsledek losování

Dne 7. 4. 2017 proběhlo losování pořadí, ve kterém se děti a rodiče dostaví k zápisovému pohovoru.
Zápisové pohovory budou probíhat 10. 4. a 11. 4. 2017 ve ScioŠkole na Pošepného náměstí v časech od 14:00 do 17:00. Rodiče, jejichž děti jsou v prvních 15 vylosovaných, obdrží přesný termín pohovoru nejpozději 8. 4. do 11:00.
Děti, jejichž pořadové číslo je 16 a vyšší (všechna šedě podbarvená čísla) budou pozvány k zápisu pouze v případě, že po prvním kole osobních pohovorů nebude naplněna kapacita prvního ročníku (15 dětí).

Další informace o průběhu zápisů

Přijímání přihlášek k zápisu bylo ukončeno 6.4.2017 v 16:00 hod. Téhož dne byly rodičům zaslány registrační čísla.  7. 4.  byl výše zveřejněn seznam registračních čísel dětí, které se na základě losování dostaví k pohovoru. 

Zde jsou další užitečné informace týkající se zápisu dítěte na základní školu:

Doporučení pro rodiče, jak pomoci dítěti v jeho rozvoji do zahájení školní docházky
Poučení o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky
Poučení o možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí

Pokud byste neobdrželi registrační číslo do 6.4.2017 do 18 hod, kontaktujte nás a to nejpozději do 7.4.2017 10hod.

Dne 7.4.2017 bude stanoveno pořadí přihlášených dětí, v němž budou až do naplnění volné kapacity zvány na osobní pohovor, a to podle následujících kritérií:

Zvýhodňující kritéria/losování

  • Sourozenec navštěvující stejnou ScioŠkolu
  • Sourozencem pro účely přijímání do ScioŠkoly jsou i děti žijící v jedné rodině, ač nejsou pokrevními příbuznými.
  • Trvalý pobyt v městské části Praha 11
  • Dítě se zúčastnilo zápisu na ScioŠkolu na Praze 11 v loňském roce a bylo přijato, avšak rodiče požádali o odklad povinné školní docházky.

Splnění zvýhodňujícího kritéria sourozence na škole budou přiřazeny dva body, splnění zvýhodňujícího kritéria trvalého bydliště / odkladu po zápisu v loňském roce jeden bod. Pořadí dětí, které získají stejný počet bodů, bude stanoveno losem.

Losování proběhne za dozoru notáře 7.4.2017 ve 13 hod.

Osobní pohovory, povinné kritérium pro přijetí

Registrační čísla dětí, která budou pozvána k osobnímu pohovoru, budou zveřejněna 7.4. v 17hod na internetových stránkách ScioŠkoly.
Osobní pohovory se budou konat od 10.4. do 12.4.2017 či v náhradním termínu dle dohody s rodiči. Termíny budou oznámeny 7.4.2017 spolu se seznamem registračních čísel dětí pozvaných k osobnímu pohovoru.

Osobního pohovoru se zúčastní rodiče s dítětem.

Dítě bude neformálním způsobem seznámeno s prostředím školy a formou hry či rozhovoru s průvodcem bude vyhodnocena jeho školní zralost tak, aby ScioŠkola mohla případně poskytnout rodičům informace o tom, v jaké oblasti a jak dítě připravit na nástup do první třídy, případně upozornit na možnou vhodnost odložení školní docházky

Hodnocení školní zralosti není kritériem pro přijetí do ScioŠkoly, zůstává vždy na rozhodnutí rodičů, zda o odklad nástupu školní docházky požádají.

Povinným kritériem pro přijetí je sdílení pedagogických principů a výukových metod ScioŠkoly, a proto bude předmětem hodnocení v rámci osobního pohovoru s rodiči (doporučujeme účast obou rodičů ) zda:

  • rodiče znají a sdílejí pedagogické principy a alternativní výukové metody využívané ve ScioŠkolách
  • si jsou rodiče vědomi, jakým způsobem se ScioŠkola liší ve svých výukových metodách a přístupu k dítěti od standardních základních škol
  • koncepce ScioŠkol odpovídá očekávání rodičů.

Hodnotí se souznění s pedagogickými principy ScioŠkoly, očekávání rodičů od školy a potenciál k dobré spolupráci školy a rodičů, která hraje významnou roli ve vzdělávacím procesu dítěte. Názory, postoje a životní hodnoty rodičů nejsou předmětem hodnocení.

V případě, že po absolvování osobního pohovoru nebude některé z dětí přijato, rodiče požádají o odklad školní docházky či nedojde k uzavření smlouvy o vzdělávání v termínu stanoveném v rozhodnutí o přijetí, bude k osobnímu pohovoru pozváno další dítě či děti podle vylosovaného pořadí až do naplnění kapacity.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí

Seznam přijatých dětí (pod jejich registračními čísly) po prvním kole osobních pohovorů bude zveřejněn na internetových stránkách školy nejpozději do 18.4.2017. Rozhodnutí o přijetí s výzvou k podpisu Smlouvy o vzdělávání budou rodičům v tomto termínu zaslány emailem.
Rozhodnutí o nepřijetí budou vyhotovena a odeslána rodičům doporučeně poštou ihned po naplnění kapacity prvního ročníku, nejpozději však do 30.4.2017.

Upozorňujeme rodiče, že v případě nepřijetí na ScioŠkolu je zákonný zástupce povinen zapsat dítě k povinné školní docházce v jiné základní škole.
Vzhledem k právní úpravě zápisů do prvních ročníků základních škol lze v termínu pro zápis, kterým je duben 2017, přijímat pouze děti do prvního ročníku ve školním roce 2017/2018. Dítě, kterému bude povolen odklad povinné školní docházky, se musí v příštím roce účastnit zápisu znovu.

Aktuality

Volná místa pro rok 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 máme volná místa pro děti, které nastoupí v září do 2., 5., a 8. ročníku. Více v sekci zápisy.

Kontakt

Pošepného náměstí 2022/3
149 00, Praha 11 - Chodov

Mapa
praha11@scioskola.cz www.scioskola.cz

Pevná linka: 22 22 00 000
Mobil: 605 573 284