jídelna

Žáci Scioškoly mají možnost stravovat se v jídelně ZŠ Pošepného. Na výběr jsou dvě jídla, individuální domluva na dietě (bezlepkové ap.) je možná.

Způsob objednávání:

 • čipem přes objednávkový box umístěný v jídelně
 • prostřednictvím internetu, každý všední den od 15:00 hodin do 06:00 hodin, o víkendu nepřetržitě

Po zadání přihlašovacího jména a hesla (PIN) můžete obědy volit i odhlašovat, přihlašovací jméno a heslo obdržíte u hospodářky školní jídelny p. Hrdinové. Obědy volíme vždy týden dopředu a lze tak učinit pouze tehdy, jsou-li obědy uhrazené.

Placení stravného:

 • sporožirem
  • u hospodářky ŠJ si žáci vyzvednou souhlas s inkasem, který odevzdají v ČS, nahlásí ve ŠJ číslo účtu, ze kterého budou platit. Poté jim 25. v měsíci bude odečteno z účtu stravné.
 • z jakéhokoli jiného účtu
  • Zadejte si trvalý příkaz k úhradě se splatností vždy k 15. předešlého měsíce, a to na částku:
  • 7 – 10 let: 550 Kč
  • 11 – 14 let: 572 Kč,
  • 15 – 18 let: 594 Kč
   č. ú. 35-2000810379/0800, VS – sdělí hospodářka ŠJ
 • složenkou
  • Žáci ji obdrží do 20. v měsíci do tříd. Stravné musí být uhrazeno (ústřižek – kopii zaplacené složenky odevzdat ve ŠJ) nejpozději do 28. dne v měsíci

Cena stravného:

Posle vyhlášky č. 107 ze dne 25. 5. 2005 je úplata za školní stravování určena výší finančního normativu a je stanovena takto:

Žák, který dosáhne v daném školním roce do 31. srpna věku:

 • 7 až 10 let – 25,-
 • 11 až 14 let – 26,-
 • 15 až 18 let – 27,-

Den otevřených dveří

Termín: středa 20. 11. 2019 od 14:00 do 17:00. Více informací v sekci “pro rodiče”

Kontakt

Pošepného náměstí 2022/3
149 00, Praha 11 – Chodov

praha11@scioskola.cz www.scioskola.cz

Pevná linka: 22 22 00 000
Informace pro zájemce od přestup.

Informace o ochraně osobních údajů